FANDOM


Są to dzikie śluzaki, mające w naturze polowanie na inne, słabsze gatunki. Ich moce mają im to ułatwić.


Drapieżne śluzaki są dużo silniejsze od swoich ofiar oraz ich ghuli. Wyjątek stanowi Fanalis - śluzak posiadający moc równą drapieżnikom i uznawany za jednego z drapieżnych śluzaków, choć nie polujący na żadne inne śluzaki.

Wszystkie elementy (6)